Časté otázky

1. Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Prekladom sa zvyčajne označuje písané slovo, pričom tlmočenie je vždy ústne.

hore

2. Čo je to simultánne tlmočenie?

Tlmočníci pracujú vo dvojici (prípadne v trojici) a plynulo tlmočia prejav rečníka do cieľového jazyka. Tlmočníci sedia v zvukotesnej kabíne a účastníci počúvajú tlmočenie cez slúchadlá. Tento typ tlmočenia je vhodný obzvlášť pre konferencie a zasadnutia a rokovania s väčším počtom účastníkov.

hore

3. Čo je to konzekutívne tlmočenie?

Rečník hovorí po vetách alebo krátkych úsekoch. Tlmočník počúva, robí si poznámky a následne vetu alebo úsek pretlmočí. Na konzekutívne tlmočenie často stačí jeden tlmočník. Zvyčajne sedí za stolom, alebo stojí vedľa rečníka a hovorí nahlas priamo k zúčastneným. Slúchadlá nie sú potrebné. Tento typ tlmočenia je vhodný na rôzne porady a rokovania, školenia, krátke príhovory, videokonferencie a všade tam, kde sa vyžaduje vyššia miera interaktivity.

hore

4. Čo je to šušotáž?

(Z francúzskeho slova „chuchoter“ - šepkať) Simultánne tlmočenie bez použitia tlmočníckej techniky. Tlmočník sedí vedľa poslucháča a šeptom mu tlmočí. Vhodné na stretnutia, kde tlmočenie potrebuje jeden až traja poslucháči.

hore

5. V akom časovom predstihu si treba objednať tlmočnícke služby?

Čím skôr ma oslovíte, tým skôr si pre vás môžem rezervovať termín. Niektorí zákazníci mi dávajú vedieť aj polroka vopred. Niekedy však takéto plánovanie nie je možné a vy potrebujete tlmočníka zo dňa na deň. Zavolajte a ja sa vám budem snažiť vyjsť v ústrety. Ak budem mať termín už obsadený, rád vám odporučím vhodného kolegu alebo kolegyňu.

hore

6. Ako dlho bude trvať preklad môjho textu?

Som si vedomý toho, že rýchlosť je pre klienta často veľmi dôležitá. Budem sa snažiť vyjsť vám v ústrety a dodať preklad vo vami požadovanom termíne. Ak to nebude možné, dohodneme si iný obojstranne akceptovateľný termín. Pre vašu predstavu, prekladateľská norma je 6 normostrán prekladu za deň. Veľa však záleží od zložitosti textu a momentálnej vyťaženosti. V prípade urgentných objemných prekladov možno vytvoriť prekladateľský tím. Viac tu.

hore

7. Na čo treba myslieť pri objednávaní prekladov/tlmočení?

Viacero užitočných rád nájdete v brožúrke

Překlady a jak na to (PDF, 93 kB)

hore

8. Čo sú to nástroje CAT?

Nástroje počítačom podporovaného prekladu (computer aided translation - CAT) slúžia v podstate na to, aby upozornili prekladateľa na vety, alebo časti viet ktoré už v minulosti prekladal a pripomenuli mu, ako ich preložil.
Funguje to takto: Softvér si ukladá všetky vety ktoré prekladateľ preložil do tzv. prekladovej pamäte (TM - translation memory). Keď prekladateľ pri preklade narazí na vetu zhodnú alebo podobnú vete, ktorú už v minulosti prekladal, softvér mu ponúkne preklad danej vety uložený v prekladovej pamäti, s vyznačením prípadných rozdielov. Prekladateľ môže vetu skontrolovať, upraviť a použiť podľa potreby. CAT nástroje sa s výhodou používajú hlavne pri technických a právnych textoch, kde sa časti textu opakujú. Program overuje nie len 100% zhodu (full match), ale aj čiastočnú zhodu (fuzzy match).

Čo z toho má zákazník:

  • Zaručená vysoká konzistentosť prekladu a jednotnosť použitej terminológie aj s časovým odstupom (medzi prekladmi)
  • Nižšia konečná cena pre zákazníka. Možnosť dohodnúť zľavu na opakujúce sa segmenty.
  • Možnosť vytvoriť dvojjazyčné dokumenty, v ktorých je okrem prekladu možno zobraziť/schovať aj pôvodný text.
  • Možnosť dodania prekladu spolu s prekladovými pamäťami využiteľných pri iných prekladoch.

CAT nástroje neslúžia na strojový preklad textu. Program nenahrádza prekladateľa, len si pamätá výsledky jeho práce. Ak by prekladateľ chybne preložil vetu, bude program chybu opakovať, až dokiaľ ju prekladateľ neopraví.

hore

9. Čo je to prekladová pamäť?

Špeciálna databáza obsahujúca páry pôvodných a preložených viet. Zákazník môže využiť prekladové pamäte pri ďalších prekladoch. Okrem využitia v CAT nástrojoch môžu slúžiť aj ako referenčný materiál, alebo na vytvorenie terminologického slovníka.

hore

10. Ako zistím, koľko má dokument normostrán?

1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier.
V MS Word zistíte počet znakov v menu Nástroje › Počet slov › Počet znakov vrátane medzier. V prípade, že dokument je v inom formáte, je to o niečo zložitejšie:

  • môžete text skopírovať do Wordu a spočítať znaky tam
  • môžete použiť špecializovaný softvér, (napr. Practicount). Tu je však treba dávať pozor, pretože každý softvér počíta znaky inak, čo môže ľahko viesť k nedorozumeniu!!! Treba to vyskúšať a zmeniť nastavenia podľa potreby
  • zdatnejší používatelia si môžu vytvoriť alebo stiahnuť z internetu špecializované makro, ako napr. toto pre MS PowerPoint.

Poznámka: v závislosti od typu a veľkosti písma môže jedna fyzická strana obsahovať viac než len jednu normostranu textu.

hore

11. Robíte preklady s pečiatkou (tzv. súdne overený preklad)?

Nie, nie som súdny prekladateľ. Súdne sa overujú zvyčajne preklady úradných dokumentov.
Ak máte záujem o súdne overený preklad, kontaktujte napríklad Mgr. Zlaticu Juhásovú, alebo niektorého iného prekladateľa zapísaného v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

hore

12. Vyučujete súkromne angličtinu?

Nie. Vyučovanie vyžaduje úplne iné zručnosti než tlmočenie alebo preklad. Z osobnej skúsenosti vám môžem odporúčiť intenzívne kurzy Akadémie vzdelávania, prípadne súkromné hodiny s profesionálnym učiteľom z anglicky hovoriacej krajiny. Bratislavčanom môžem odporučiť Garryho Browna. Je to vynikajúci profesionálny lektor s dlhoročnými skúsenosťami s výučbou angličtiny na Slovensku. Vyučuje firmy aj jednotlivcov.

hore