Profil

Spoločnosť Entia s.r.o. je malá rodinná firma. Jej dvomi konateľmi a jedinými stálymi zamestnancami sú Rastislav Geschwandtner a Jana Geschwandtnerová.

Ing. Rastislav Geschwandtner

Profesionálny tlmočník a prekladateľ z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny (češtiny) do angličtiny. Od roku 1995 poskytuje svoje služby na voľnom trhu. Absolvent Slovenskej Technickej Univerzity, Strojníckej Fakulty, člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, držiteľ osvedčenia Národného bezpečnostného úradu - stupeň Tajné. Spoľahlivý, zameraný na kvalitu, odbornosť a presnosť prekladu. Zákazníci oceňujú jeho technickú odbornosť v kombinácii s vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami, ktoré napomáhajú vytvárať atmosféru porozumenia a spolupráce. Špecializuje sa na tlmočenie a preklady v nasledovných oblastiach:

Špecializácia...

Hlavná špecializácia

 • audio/video
 • automatizácia
 • elektronika
 • energetika
 • foto-technika
 • IT
 • manažment
 • meranie a regulácia
 • obrana
 • patentové prihlášky
 • plynárenstvo
 • poisťovníctvo a finančné služby
 • softvér a hardvér
 • strojárenstvo
 • vzduchotechnika
 • železničná a cestná infraštruktúra
 • audity systému riadenia kvality (ISO 9000), životného prostredia (ISO 14 000)

Skúsenosť v ďalších oblastiach

 • automobilový priemysel
 • diplomacia
 • doprava
 • ekológia
 • geológia
 • hydrogeológia
 • legislatíva
 • kancelárska technika
 • logistika
 • marketing
 • medzinárodné vzťahy
 • obchodné právo
 • stavebníctvo
 • SAP, systémy ERP
 • vodohospodárstvo
 • spracovanie dreva
 • ...a iné

Ing. Jana Geschwandtnerová

Venuje sa zabezpečeniu chodu spoločnosti, jazykovej a štylistickej korektúre, zákazníckemu servisu a fakturácii. Absolventka Slovenskej Technickej Univerzity, Chemicko-technologickej fakulty. Má 25-ročnú prax v medzinárodnom obchode vo viacerých zahraničných firmách. Jazykovej a štylistickej korektúre sa venuje nepretržite od založenia firmy. Vďaka svojej znalosti spisovného slovenského jazyka je neoceniteľným prínosom pre kvalitu prekladov do slovenčiny. Pozitívna a ústretová. Zákazníci oceňujú jej efektívnosť a konštruktívnosť.