Odkazy

Glosáre, slovníky a encyklopédie

Ask Oxford - oxfordské slovníky, citáty, otázky a odpovede (EN)

Encyklopédia Britanica - jedna z užitočných encyklopédií (EN)

The Free Dictionary - výkladový slovník s britskou aj americkou výslovnosťou (EN)

Investor Words - veľmi dobrý terminologický slovník z oblasti financií a investícií (EN)

Oilfield glossary - rozsiahly terminologický slovník z oblasti ťažby ropy (EN)

CO to je - vyhľadávanie hesiel v dobových slovníkoch Ottův slovník naučný, Ottův slovník naučný nové doby, Malá československá encyklopedie, Universum - všetky pochádzajú z 19. a prvej polovice 20. Storočia. (CZ)

Wikipedia EN a Wikipedia SK - snáď najznámejšia a najpoužívanejšia encyklopédia na internete

Urban Dictionary - slovník moderného slangu (EN)

Meriam Webster Visual Dictionary - obrazový slovník. Obrázok naozaj niekedy povie za tisíc slov. (EN)

Meriam Webster - ďalší slušný všeobecný slovník anglického jazyka (EN)

Pomocné zdroje pri preklade

Answers.com - odpovede na milióny otázok (EN).

RoyMech - užitočné informácie, tabuľky a vzorce a terminológia z oblasti strojárstva a materiálového inžinierstva (EN)

Roymech - Geometrical Tolerancing - rozmerové tolerancie na technických výkresoch (EN)

Mitcalc – Tolerances and fits - popis uložení a tolerancií častí strojov (EN)

Dopravné predpisy v železničnej doprave - množstvo terminológie z oblasti železničnej dopravy, infraštruktúry, staničných a traťových zariadení, atď. (SK)

Úrad priemyselného vlastníctva SR - výborná stránka na vyhľadávanie patentov v rôznych krajinách. PDF súbory s úplným znením patentových prihlášok. (SK)

Invitation consultants - viete, ako pozvať jej veličenstvo kráľovnú na vašu narodeninovú párty? Texty pozvánok na rôzne spoločenské udalosti. (EN)

Odbor pre aproximáciu práva Úradu vlády SR - rozsiahle SK/EN terminologické slovníky z oblasti EU legislatívy, príručka na prekladanie právnych predpisov EÚ, atď. (SK/EN)

Odbor aproximácie práva a odbor technickej podpory sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR - register oficiálnych prekladov legislatív EU a SR. (SK/EN)

Inštrukcia k patentovým prihláškam - pokyny k tomu, čo musí obsahovať a ako má formálne vyzerať patentová prihláška. Dôležité pri prekladoch patentov.

Angličtina všeobecne

English forums - fórum na riešenie lingvistických orieškov (EN)

http://www.orlapubs.com/AL/L27.html - Niektoré chyby, ktorých sa dopúšťajú cudzinci hovoriaci inak dobrou angličtinou a niekoľko ďalších zaujímavých článkov (EN)

http://www.wordspy.com - Skúmanie pôvodu a významu novo sa objavujúcich slov v anglickom jazyku (EN)

Britský národný korpus - jednoduché vyhľadávanie v BNC - World (EN)

Guide to Grammar and Style By Jack Lynch - celkom šikovný sprievodca anglickou gramatikou a štylistikou (EN)

Slovenčina

Slovenský národný korpus - elektronická databáza slovenského jazyka, prídavné jazykovedné informácie a výkonný vyhľadávací systém (SK)

Elektronický lexikón slovenského jazyka - on-line verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka (SK)

Slovenčina na slovíčko - pomaly legendárna relácia Slovenského rozhlasu (SK)

Nástroje pre prekladateľov

Tools for translators - niekoľko šikovných (platených) nástrojov na zvýšenie produktivity prekladu, napr. z Excelu alebo PowerPointu (EN)

Multilingual - Free tools for translators - ďalšie nástroje a makrá pre prekladateľov, vrátane makra na počítanie počtu znakov v PowerPointe (EN)

Intelliwebsearch - veľmi užitočný nástroj umožňujúci naraz vyhľadávať na viacerých webstránkach alebo v slovníkoch uložených na vašom pevnom disku (EN)

Štúdium angličtiny

BBC learning english - mnoho zaujímavých materiálov na štúdium angličtiny (EN)

BBC children’s learning - ak chcete naučiť po anglicky aj svoje deti (EN)

Britská rada - on-line pomôcky na výučbu a štúdium angličtiny pre dospelých aj deti (EN)

Stavovské organizácie

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov (SK/EN)

Jednota tlumočníků a překladatelů (CZ/SK/EN)

Tlmočnícka technika

T Service, s.r.o. (SK)

Contest, s.r.o. (SK)

Konseza, s.r.o. - v Žiline

Rôzne

Lynda.com - fantastická stránka s video kurzami na obsluhu rôznych programov (platená, ale stojí to za to) (EN)