Ceny

Ceny sa určujú na základe vzájomnej dohody.

Ako účtujeme tlmočnícke služby

Tlmočnícke služby sa účtujú podľa toho, ako dlho je tlmočník zákazníkovi k dispozícii, nezávisle od typu tlmočeniaSimultánne, konzekutívne, šušotáž – pozrite Služby:

  • Tlmočenie do 1 hod v Bratislave - hodinová sadzba
  • Tlmočenie do 4 hod - poldenná sadzba
  • Tlmočenie do 8 hodín - denná sadzba

V prípade tlmočenia mimo Bratislavy zákazník hradí aj prípadné výdavky (na cestu, ubytovanie a stravu).

Ako účtujeme prekladateľské služby

Preklady sa účtujú hlavne na základe množstva textu na preklad (počet normostrán*). Cenu môže ovplyvniť aj:

  • termín dodania
  • náročnosť textu
  • zložitosť formátu alebo konečnej úpravy
  • kontrola rodeným hovorcom, resp. profesionálnym jazykovým a štylistickým korektorom

* Základnou jednotkou na fakturáciu je normostrana výsledného prekladu: 1 normostrana = 1800 znakov textu vrátane medzier.

Poznámka: v závislosti od typu a veľkosti písma môže jedna fyzická strana obsahovať viac než len jednu normostranu textu. Počet znakov zdrojového textu možno zistiť v MS Word v menu Nástroje › Počet slov › Počet znakov vrátane medzier.

Poskytujeme výrazné zľavy na opakujúce sa alebo mierne pozmenené časti textu (80% až 100% zhoda na základe analýzy v CAT nástroji.

Čísla v tabuľkách a iné časti textu, ktoré sa neprekladajú, samozrejme, neúčtujeme.

Po dohode možno použiť aj iný spôsob účtovania.

Ak chcete detailnejšie informácie o cene konkrétneho prekladu/tlmočenie a nehľadáte najnižšiu cenu, ale kvalitné tlmočenie/preklad, radi vám pošleme cenovú ponuku. Kontaktujte nás tu.

Podmienky

Štandardné podmienky pre tlmočenie a preklady nájdete na stránkach Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov alebo tu:

Štandardné podmienky - preklady (PDF, 101 kB)
Štandardné podmienky - tlmočenie (PDF, 115 kB)

Fakturácia

Za poskytnuté služby vám vystavím faktúru s dobou splatnosti podľa dohody, zvyčajne 15 až 30 dní. Som platcom DPH.

Acceptance MarkAkceptujem (obzvlášť u zahraničných zákazníkov) aj platby prostredníctvom PayPal